Οικονομία και επικοινωνία (WiK)

Ο επαγγελματικός κλάδος «Business and Communication» (WiK) είναι η προετοιμασία για την μετέπειτα επαγγελματική ζωή των μαθητών. Το θέμα χωρίζεται στους τομείς της «απλής γραφής 10 δακτύλων» (προετοιμασία: 5η + 6η τάξη) και «Σχεδιασμός και οργάνωση» (από την 7η τάξη).

Στην 7η τάξη, το μάθημα διαρκεί 2 ώρες. Το WiK είναι ένα τετράωρο υποχρεωτικό μάθημα επιλογής από την 8η τάξη και μετά στο οποίο εκπαιδεύεται ανεξάρτητη, ορθολογική και ανεξάρτητη εργασία.

Professionelle Präsentation
44f785b1-2371-47ea-97ab-f603b8a675b6
Image by Sara Kurfeß
Image by Firmbee
Image by iMattSmart

Το θέμα «Επιχείρηση και επικοινωνία» είναι πάντα μια καλή απόφαση όταν υπάρχει αμφιβολία, γιατί στην ψηφιακή εποχή μας οι υπολογιστές, οι δεξιότητες σχεδιασμού και έρευνας αποτελούν μέρος των καθημερινών μας εργαλείων.

Τα ακόλουθα θέματα αποτελούν μέρος της τάξης:

 • Εκπαίδευση μέσων / ψηφιακή εκπαίδευση:
  Στο μάθημα WiK, οι μαθητές χρησιμοποιούν διάφορα μέσα με κριτικό, υπεύθυνο και αυτοπροσδιορισμό. Ερευνούν πληροφορίες, σχεδιάζουν τα δικά τους έντυπα μέσα (π.χ. φυλλάδια, κάρτες, προσκλήσεις, ...) και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους.

 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
  Το μάθημα WiK προσφέρει στους μαθητές μια εικόνα για τα διάφορα προφίλ εργασίας στον οικονομικό και διοικητικό τομέα. Θα ανακαλύψετε τα δικά σας ταλέντα, κλίσεις και ενδιαφέροντα σε αυτό το θέμα. Θα μάθετε βασικά προσόντα που είναι σημαντικά για την επαγγελματική ζωή και θα φέρετε τις αξίες που απαιτούνται για την επαγγελματική ζωή στην καθημερινή σχολική ζωή.

 • οικονομική εκπαίδευση των καταναλωτών
  Οι μαθητές διαβάζουν κριτικά τις πληροφορίες από τα ψηφιακά μέσα. Χρησιμοποιείτε και ανταλλάσσετε δεδομένα κατάλληλα και αποτρέπετε την κατάχρηση ψηφιακών δεδομένων.

 • κοινωνική μάθηση
  Τα πρακτικά μαθήματα περιλαμβάνουν σεβαστή συνεργασία, υπεύθυνη συμπεριφορά και εποικοδομητική και προσεκτική επικοινωνία. Οι μαθητές ενισχύονται στις κοινωνικές και προσωπικές τους δεξιότητες.

 • Εκπαίδευση γλωσσών
  Σε μια ποικιλία μαθησιακών καταστάσεων, οι μαθητές εκφράζουν τις σκέψεις και τις πληροφορίες τους με τρόπο κατάλληλο για την ομάδα-στόχο. Οι μαθητές αποκτούν πολλούς τεχνικούς όρους στην τάξη ειδικών και τους δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσουν και να προβληματιστούν σχετικά με τα αποτελέσματα της εργασίας τους.

 • Τεχνική εκπαίδευση
  Οι μαθητές χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες (υλικό και λογισμικό) υπεύθυνα και κατάλληλα, εφαρμόζουν τεχνικές λύσεις επαγγελματικά και με ασφάλεια, και χρησιμοποιούν την τεχνολογία προσεκτικά και βιώσιμα.