Μουσική για μαθητές

Κλασικές συναυλίες στο σχολείο μας

AG μπάντα

1. Sendung 20/21
2. Sendung 20/21

«Η εξέταση των αντικειμένων της πολιτιστικής εκπαίδευσης δίνει στους μαθητές πρόσβαση στην τέχνη και τον πολιτισμό, καθώς και στο δικό τους καλλιτεχνικό δυναμικό. Βιώνουν διαφοροποιημένη αισθητική αντίληψη, εμπειρία και σχεδιασμό ως εμπλουτισμό της ζωής και της προσωπικότητάς τους. "

Πηγή: πρόγραμμα σπουδών συν: εκπαιδευτικοί στόχοι: www.lehrplanplus.bayern.de/uebergreifende-ziel/mittelschule/musik