εξετάσεις

Ηγέτες τάξης

Πτυχίο από το γυμνάσιο (QA)

Γενικές πληροφορίες

Ημερομηνίες εξετάσεων

1

2

3ος

4ος

5

7ος

9

10

11

12η

13η

14η

Κατάλογοι / σενάρια ερωτήσεων

Θα λάβετε ερωτηματολόγια και σενάρια εκμάθησης για τα άλλα θέματα από τον αρχηγό της τάξης ή από τον αντίστοιχο ειδικό εκπαιδευτικό.

Οι εξωτερικοί συμμετέχοντες στις δοκιμές μπορούν είτε να συλλέξουν τα έγγραφα από τη γραμματεία είτε να τα λάβουν ταχυδρομικά.

Βιβλία και άλλα μέσα προετοιμασίας μπορούν να δανειστούν από τη γραμματεία έναντι προκαταβολής 10 € / μέσο.

Πιστοποιητικό αποχώρησης Γυμνασίου (MSA)

Γενικές πληροφορίες

Ημερομηνίες εξετάσεων

1

2

3ος

4ος

5

7ος

9

10

11

12η

13η

14η

Κατάλογοι / σενάρια ερωτήσεων

Θα λάβετε ερωτηματολόγια και σενάρια εκμάθησης για τα άλλα θέματα από τον αρχηγό της τάξης ή από τον αντίστοιχο ειδικό εκπαιδευτικό.

Οι εξωτερικοί συμμετέχοντες στις δοκιμές μπορούν είτε να συλλέξουν τα έγγραφα από τη γραμματεία είτε να τα λάβουν ταχυδρομικά.

Βιβλία και άλλα μέσα προετοιμασίας μπορούν να δανειστούν από τη γραμματεία έναντι προκαταβολής 10 € / μέσο.

Erfolgreicher Mittelschulabschluss (EMA)

Prüfungstermine zum Download:

Lehrwerke: