Ομάδα διαχείρισης σχολείου

"Όλη η εκπαίδευση είναι μόνο ένα εγχειρίδιο για αυτο-εκπαίδευση."

(Eduard Spranger, φιλόσοφος / παιδαγωγός, 1882 - 1963)

DSC_0365_edited.jpg
DSC_0401_edited.jpg

Florian Schmidt

Αντιπρόεδρος

Πίτερ Γουμέλ

Πρύτανης

Gabriele Schätz

Διοικητικό προσωπικό

Συντονισμός όλη την ημέρα

Τζούλια Γκούμπριτς, Λιν

Δικαστής

Steve Kleindienst

Λειτουργός συστήματος

Alexander Gotteswinter, Λ

Βοήθεια δικαστή

Monika Mustermann

Διακοπή πωλήσεων / διανομή τροφίμων

Μπελίντα αλίμονο

Βοηθός διανομής τροφίμων

Monika Mustermann

Lucki.jpg

Συντονισμός όλη την ημέρα

Τζούλια Γκούμπριτς, Λιν

Δικαστής

Steve Kleindienst