Συμβουλευτικό κέντρο

Επικοινωνία:

Florian Otto

(ειδικευμένος καθηγητής συμβούλου) Παρασκευή 9:30 π.μ. - 10:30 π.μ.

Katja Helmschrodt

(ψυχολόγος κρατικού σχολείου)

Πέμπτη 13:00 - 14:00

Ταχυδρομείο:   beratungs Bezirk10@gmx.de

Ταχυδρομείο:   beratungs Bezirk10@gmx.de

Nadja Eckl

(ψυχολόγος κρατικού σχολείου)

Τρίτη 11:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.

Τι κάνει το κέντρο παροχής συμβουλών;

Δείξτε στους ψυχολόγους και τους ειδικευμένους εκπαιδευτικούς συμβουλευτικής να υποστηρίζουν τη συνύπαρξη και τη συνεργασία στο σχολείο. Με βάση τις ψυχολογικές γνώσεις και μεθόδους, συμβουλεύουν και βοηθούν στην εκμάθηση και τη διδασκαλία των προβλημάτων.

Συμμετέχετε στην περαιτέρω εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των διαχειριστών του σχολείου και υποστηρίζετε την περαιτέρω ανάπτυξη του σχολείου.

Οι σχολικοί ψυχολόγοι εργάζονται επίσης ως καθηγητές, επομένως έχουν διπλά προσόντα.

Ειδικεύονται σε ορισμένους τύπους σχολείων, είναι εξοικειωμένοι με τη σχολική πρακτική και δεσμεύονται απόλυτα μυστικά.

Πώς λειτουργούν οι επαγγελματίες συμβούλων;

Με άτομα

- στην περίπτωση διαταραχών μάθησης και απόδοσης, π.χ. μερική διαταραχή της απόδοσης (δυσλεξία, δυσκαλκία),

Προβλήματα κινήτρων, δυσκολίες στη συμπεριφορά εργασίας ...

- στην περίπτωση ειδικών αποφάσεων σταδιοδρομίας στο σχολείο, π.χ. ειδικές ανάγκες υποστήριξης ή

Ταλέντα

- σε περίπτωση προσωπικών κρίσεων, π.χ. φόβος για σχολείο, αυτοτραυματισμός ...

Με ομάδες

- Ομάδες συζήτησης με μαθητές, τάξεις ή γονείς, π.χ. σχετικά με το θέμα της μάθησης για να μάθουν

Ανακούφιση από την κοινωνική ένταση, για την εκτέλεση της εργασίας

- για περαιτέρω εκπαίδευση και πρακτικές συμβουλές για εκπαιδευτικούς

Στο σχολικό σύστημα

- Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά συνέδρια

- Συμβουλές για τη διαχείριση του σχολείου και τη διοίκηση του σχολείου

Τα μέτρα στη σχολική ψυχολογική και παιδαγωγική συμβουλευτική εξυπηρετούν κυρίως

- διευκρίνιση προβλημάτων (διάγνωση) και συμβουλές

- διαμεσολάβηση, ενημέρωση, υποστήριξη και προώθηση

- δημιουργία επαφών με άλλους ειδικούς, π.χ. θεραπευτές, συμβουλευτική σταδιοδρομίας,

Γραφεία πρόνοιας για νέους και εκπαιδευτικά κέντρα συμβουλευτικής

Η σχολική ψυχολογία και οι εκπαιδευτικές συμβουλές είναι δωρεάν!